For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

زندگی نامه

 

متولد 1361 از شهر اصفهان هستم و در حال حاضر به عنوان عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان در دانشکده علوم ریاضی مشغول به فعالیت هستم.

  • مدرک کارشناسی آمار از دانشگاه صنعتی اصفهان در سال 1383
  • مدرک کارشناسی ارشد آمار ریاضی از دانشگاه صنعتی اصفهان در سال 1385
  • مدرک دکتری آمار (کاربردی) از دانشگاه اصفهان در سال 1391

 * فرصت مطالعاتی دوره دکتری در دانشگاه K.U.Leuven کشور بلژیک زیر نظر پروفسور Geert Verbeke و همکاری با پروفسور Emmanuel Lesaffre از دانشگاه Erasmus هلند. دی 1389 تا شهریور 1390

دانلود زندگی نامه:

ارتقاء امنیت وب با وف بومی