For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

به سایت ریحانه ریخته‌گران خوش آمدید.

هنوز هیچ محتوایی برای نمایش در صفحه اصلی ایجاد نشده است.

نشانی دفتر : دانشگاه صنعتی اصفهان - دانشکده علوم ریاضی تلفن : 3913674 فکس : 3912602 وب سایت : ریحانه ریخته گران
  • استادیار دانشکده علوم ریاضی گرایش مدل های با اثرات آمیخته
زمینه های تحقیقاتی :
  • تحلیل داده های پانلی و طولی ( مدل‌های خطی با اثرات آمیخته - مدل‌های خطی تعمیم یافته )
  • مدل سازی بیزی
  • فرآیند دیریکله
  • خوشه بندی داده ها
  • پردازش تصویر